تجلیل از کارگران کشتارگاه صنعتی دام کردستان با حضور معاون استاندار

تجلیل از کارگران کشتارگاه صنعتی دام کردستان با حضور معاون استاندار

معاون استاندار کردستان با اهدای شاخه گل به کارگران کشتارگاه صنعتی دام، هفته کارگر را به آنان تبریک گفت

♻ کشتارگاه دام صنعتی کردستان با اشتغالزایی مستقیم برای ۶۵ نفر و ایجاد اشتغال غیرمستقیم برای دهها کارگر دیگر، یکی از واحدهای بزرگ و موفق استان است که خوشبختانه در سالیان اخیر کمترین مشکلات در حوزه کارگری و کارفرمایی داشته است.