دوره ایمنی عمومی ویژه کارگری


دوره ایمنی عمومی ویژه کارگری  

توضيحات تکميلي

بر اساس آئین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کاراموزان وزارت کار، شرکت‌هایی که قصد اخذ گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دارند، موظفند کلیه پرسنل تحت پوشش خود (دفتر مرکزی و پروژه‌های فعال)  را در این دوره ثبت نام نمایند. گذراندن این دوره توسط کلیه افراد لیست بیمه الزامی می‌باشد و کارفرما موظف است هزینه‌ ی آموزش کلیه نفرات خود را پرداخت نماید.