روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای 1401 (2022)

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای 1401 (2022)

  برای تحقق فرهنگ مثبت ایمنی و بهداشت حرفه ای بیایید با همدیگر کار کنیم

گرامیداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای هر ساله در 28 آوریل برگزار می گردد که شعار آن در سال 2022 (8 اردیبهشت 1401) "برای تحقق فرهنگ مثبت ایمنی و بهداشت حرفه ای بیایید با همدیگر کار کنیم"  می باشد.

در دوران همه گیری کووید-19 ما شاهد بوده­ایم برای داشتن یک سیستم قوی ایمنی و بهداشت حرفه­ای، مشارکت هدفمند سازمانها و دولت ها، تشکل­های کارفرمایی و کارگری و همه ذینفعان مرتبط و فعال در عرصه ایمنی و بهداشت حرفه­ای در سطح ملی و بنگاه­های اقتصادی نقش بسیار مهم و حیاتی در ایجاد محیط کار سالم و تأمین و حفظ سلامت و ایمنی کارگران داشتند.

از طریق گفتگوی اجتماعی مؤثر، دولت­ها و شرکای اجتماعی بطور فعال در تمام مراحل فرایندهای تصمیم گیری سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای مشارکت می­کنند. این مقوله مهم از توسعه و بازنگری خط مشی سیستم ایمنی و بهداشت حرفه­ای و چارچوب­های نظارتی برای رسیدگی به وضعیت پایدار و چالش های جدید سیستم ایمنی و بهداشت حرفه­ای گرفته تا مرحله اجرا در محل کار مؤثر می­باشد. گفتمان های اجتماعی نه تنها به بهبود مستمر سیاست­ها و استراتژی­های سیستم ایمنی و بهداشت کمک می کنند، بلکه با ایجاد مالکیت و تعهد راه را برای اجرای سریع و مؤثرتر یک سیستم ایمنی و بهداشت حرفه­ای تسهیل می­کند. 

در محل کار، فرهنگ قوی ایمنی و بهداشت حرفه­ای، فرهنگی است که در آن حق داشتن یک محیط کار ایمن و سالم توسط مدیریت و کارگران ارزش گذاری و ترویج می شود. فرهنگ مثبت ایمنی و بهداشت حرفه­ای از طریق مشارکت هدفمند ذینفعان در بهبود مستمر سیستم ایمنی و بهداشت حرفه­ای در محیط کار امکان پذیر است. در یک محل کار دارای فرهنگ قوی ایمنی و بهداشت حرفه­ای، کارگران به سهولت در مورد احتمال خطر و ریسک­های ایمنی و بهداشت حرفه ای در محل کار ابراز نگرانی می کنند و مدیریت در همکاری با کارگران برای یافتن راه حل های مناسب، موثر و پایدار فعال است. این امر مستلزم ارتباط و گفتگوی باز است که بر پایه اعتماد و احترام متقابل بنا شده است.

از آنجایی که ما در حال حاضر با بحران­های بهداشتی و خطرات مداوم ایمنی و بهداشت حرفه­ای در دنیای کار مواجه هستیم، باید به سمت ایجاد یک فرهنگ قوی ایمنی و بهداشت در همه سطوح حرکت کنیم.

ارسال ديدگاه