تاریخچه انجمن :

در سال 1387 اولین هیات مدیره انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان کردستان تشکیل گردید.تا سال 1390 انجمن فعالیت چشمگیری نداشت اما دوباره فعالیت خود را از سر گرفت که نهایتا منجر به تشکیل هیات مدیره دوره دوم در سال 1393 گردید و با هماهنگی کانون سراسری انجمن های صنفی،مسئولین ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار کشور و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان توانست مجوز فعالیت درسامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین مجوز از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور جهت برگزاری دوره های آموزشی ویژه مسئولین ایمنی و پیمانکاران دریافت نماید.و همچنین در سال 1396 دور سوم هیات مدیره تشکیل گردید. و در سال 1399 دور چهارم هیات مدیره فعالیت خود را اغاز نمودند. امید است با عنایت به الطاف الهی این انجمن به مسیر اعتلای فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای قدم بردارد.


اهداف انجمن

  • ایجاد سیستم یکپارچه ایمنی و بهداشت درسطح استان
  • همکاری و ارتباط موثر با ادارات کار و مراکز بهداشت و سازمان محیط زیست
  • ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کار درسطح کارگاههای صنعتی ، تولیدی و عمرانی
  • دفاع از حقوق قانونی اعضای انجمن ها در مراجع قانونی و ذیصلاح
  • پیگیری مطالبات قانونی اعضای انجمن ها در حوزه روابط کار
  • ارتقای سطح دانش و مهارت اعضای انجمن ها
  • ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط با وظایف انجمن در چهارچوب قوانین و مقررات
  • شناسایی مناطق بحرانی و حادثه خیز و تعیین نیازمندی های جهت مدیریت بحران

هوشنگ منصوری

دبیر انجمن

متولد 1361

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

محل اشتغال:

حسین رضایی

دبیر انجمن

متولد 1366

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

محل اشتغال: صنعت قند کردستان-سقز

فواد کرمی

خزانه دار انجمن

متولد 1362

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

محل اشتغال:شرکت سیمان کردستان-بیجار

about_us_3

فرشاد ارغوانی

نائب رئیس انجمن

متولد 1363

دکتری آموزش عالی
گرایش برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

محل اشتغال:مرکز جامع خدمات سلامت گریزه

about_us_3

سید عبدالله شیخ احمدی

رئیس انجمن

متولد 1368

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

محل اشتغال: شرکت فراوری مواد پروتئینی