لینک های مهم

همکار 2
همکار 2
همکار 2
همکار 2

فعالیت های انجمن


اخذ مجوز ها

اخذ مجوز مسئولین ایمنی در سامانه (isaap.mcls.gov.ir)


خذ گواهینامه

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در سامانه (svcc.mcls.gov.ir)


دوره های آموزشی

ثبت نام جهت کلاسهای  مسئولین ایمنی و کارگران و کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری در سامانه جامع روابط کار (prkar.mcls.gov.ir)


محتوای آموزشی

دانلود جزوه های کلاسهای  مسئولین ایمنی و کارگران و کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری در سامانه (crtosh.mcls.gov.ir)


کارگاهها و همایش های تخصصی

برگزاری کارگاههای تخصصی جهت کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای

برگزاری همایش های  روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

انجمن صنفی، ایمنی و بهداشت کار استان کردستان

انجمن صنفی، ایمنی و بهداشت کار استان کردستان انجمن صنفی، ایمنی و بهداشت کار استان کردستان

اهداف انجمن

  • ایجاد سیستم یکپارچه ایمنی و بهداشت درسطح استان
  • همکاری و ارتباط موثر با ادارات کار و مراکز بهداشت و سازمان محیط زیست
  • ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کار درسطح کارگاههای صنعتی ، تولیدی و عمرانی
  • دفاع از حقوق قانونی اعضای انجمن ها در مراجع قانونی و ذیصلاح
  • پیگیری مطالبات قانونی اعضای انجمن ها در حوزه روابط کار
  • ارتقای سطح دانش و مهارت اعضای انجمن ها
  • ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط با وظایف انجمن در چهارچوب قوانین و مقررات
  • شناسایی مناطق بحرانی و حادثه خیز و تعیین نیازمندی های جهت مدیریت بحران

بیشتر بخوانید

Next Previous قوانین مهم

سلامت نیروی کار = رونق تولید